info@davincim.com
0544 100 40 16
Estetik

Estetik

Estetik güzel sanatları ve güzeli irdeleyen bir felsefe dalıdır. Alman düşünür Alexander Baumgarten estetiği bağımsız bir bilim olarak öne süren ilk düşünürdür. Fakat estetiğin önem kazanması alman düşünür Kant ile önem kazanmıştır.

Güzel ve çirkin kelimelerine verilen tepkilerin bütünüdür estetik. Fakat bu kelimelerin sınırları belirsizdir. Anlamları kişiye özel ve görelidir.
Başka bir deyişle estetik sanatsal yaratıcılığın, sanatta ve yaşamda güzel ve güzellik denen kavramın bilimi, güzeli araştıran bilim dalı.


KADROMUZ